Dit nummer

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse Boekhandels en tijdschriftenwinkels voor 6,50 per exemplaar.

Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement en ontvang vier nummers voor slechts 24,50

 

NUMMER 11 (VOORJAAR 2019)

Extra dik themanummer:
De Haagse Gouden Eeuw

De wrede dood van Oldenbarnevelt
Op 13 mei 1619 trok Johan van Oldenbarnevelt voor de laatste keer zijn slaapmuts over de ogen. Zijn knecht Jan Francken stond de grote staatsman bij in de slopende uren voor diens omstreden executie.

Culturele hotspot Dunne Bierkade
Halverwege de zeventiende eeuw wonen de beruchtste filosoof van de Nederlanden en enkele wereldberoemde schilders binnen een straal van honderd meter van elkaar. De Haagse Dunne Bierkade was een broedplaats avant la lettre.

Het Mauritshuis en de slavenhandel
Suikerpaleis, zo werd het huis van Johan Maurits wel spottend genoemd, omdat het gefinancierd werd door de handel in dit Braziliaanse product. Naast bewondering voor Johan Maurits’ bijdrage aan kunst, wetenschap en tolerantie in de kolonie, is er nu ook aandacht voor zijn betrokkenheid bij de slavenhandel.

Prinsen, boeren en bedelaars
Geen schilder bracht het dagelijks leven en de bewoners van de Gouden Eeuw zo tot leven als Adriaen Van de Venne, die in 1625 in Den Haag kwam wonen.

De Witt, Oranje en het volk
Schrijvers Luc Panhuysen en Jean-Marc van Tol publiceerden bestsellers over de tweede helft van de zeventiende eeuw, die voor een groot deel bepaald werd door de strijd tussen Oranje en de raadpensionaris. Wie kwam hier als winnaar uit? En wat zijn de parallellen met het heden?

De lenzenliefde van de familie Huygens
Vader Constantijn en zijn twee zonen tuurden graag door hun microscoop. Met zijn wiskundige benadering van de natuur stond vooral Christiaan Huygens op eenzame hoogte in het natuuronderzoek van de zeventiende eeuw.

En verder:

Wonderkamer Het Spinozahuis, vroede vaderen en Italiaans pronkwerk
Ik was erbij Een luipaard, een olifant en lelijke kamelen
Eerder gehoord Klagen over de Scheveningseweg
Hanenkam en schapentong Eten met de rijksten
Kim Heijdenrijk Glanzende handel in de Boterwaag
Rembrandts ontdekker Constantijn Huygens over het schildergenie
Agenda De Gouden Eeuw in 2019
Oude Molstraat Van duinpad tot Haags DNA

Het volgende nummer verschijnt op: 14 juni 2019


13 mei 1619

Den Haag vindt: executie Johan van Oldenbarnevelt was een politieke moord

82 inzendingen.

Een mooie voorjaarsochtend, 9 uur, het Binnenhof. Johan van Oldenbarnvelt betreedt het schavot. Het eerste wat hij ziet, is een tweedehands doodskist. Niet veel later zit hij, geknield, met zijn vingers op borsthoogte in gebed. Met één slag slaat de beul zijn hoofd en enkele kleine stukjes van zijn vingers af. De onverzettelijke landsadvocaat is niet meer.

Op 13 mei 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat Van Oldenbarnevelt na zijn uit de hand gelopen conflict met stadhouder Maurits werd onthoofd.

Een politieke moord, vindt 89 procent van de lezers van Den Haag Centraal en Haagse Historie, aan wie  de redactie vijf vragen voorlegde over de terechtstelling. Een kleine maar fijne selectie van 82 lezers deed mee aan de enquête.

Dat betekent níet dat de huidige Oranjes, erfgenamen van de stadhouders, hun excuses zouden moeten aanbieden aan de nazaten van Van Oldenbarnevelt, vindt 72 procent van de respondenten.

Maar: bij de komende verbouwing van het Binnenhof, vindt bijna 80 procent, moet zeker gezocht worden naar de stoffelijke resten van de man die de kersverse Republiek der Verenigde Nederlanden vorm heeft gegeven. Die liggen mogelijk in de catacomben van de huidige Eerste Kamer.

En als die verbouwing klaar is, is het niet meer dan passend dat het standbeeld van Oldenbarnevelt de Hofvijver oversteekt om zijn rechtmatige plek op het Binnenhof te krijgen. Dat denkt 65 procent van de lezers, zelfs al vindt premier Rutte dat het daar ‘heel lelijk’ zou staan.

Voor de fijnproever tot slot nog een kleine knuppel in het (Republikeinse) hoenderhok. Was Johan van Oldenbarnevelt een grotere staatsman dan zijn latere collega en naamgenoot De Witt? Hier staken de stemmen bijna, in een nipt voordeel van 2 procent voor De Witt, wiens gewelddadige dood we over drie jaar herdenken.

Stelling 1: De terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt was een politieke moord.

Ja:          73                           (89%)

Nee:      9                             (11%)


Stelling 2: De Oranjes moeten hun excuses aanbieden voor de executie van Van Oldenbarnevelt.

Ja:          23                           (28%)

Nee:      59                           (72%)


Stelling 3: Bij de verbouwing van het Binnenhof moet worden gezocht naar Van Oldenbarnevelts resten.

 Ja:          65                           (79%)

Nee:      17                           (21%)


Stelling 4: Het standbeeld van Van Oldenbarnevelt moet een fatsoenlijke plaats krijgen op het Binnenhof.

 Ja:          53                           (65%)

Nee:      29                           (35%)


Stelling 5: Van Oldenbarnevelt was een groter staatsman dan Johan de Witt.

 Ja:          40                           (49%)

Nee:      42                           (51%)

Johan van Oldenbarnevelt stierf 400 jaar geleden. Lees hier over zijn proces en zijn laatste dagen.
Download hier